De EVAC+CHAIR voor optimale veiligheid

De EVAC+CHAIR is hèt onmisbare hulpmiddel voor personentransport over trappen in situaties waarin men de lift niet kan of mag gebruiken. De aanwezigheid van deze EVAC+CHAIRS zorgen voor optimale veiligheid. Onze speciaal getrainde agenten en dealers maken voor u een gebouwen- en risicoanalyse, op grond waarvan zij u optimaal kunnen adviseren.

Wist u, dat ongeveer 10 % van de personen, die zich in uw gebouw bevinden, een onverwacht risico vormen op grond van hun lichamelijke gesteldheid?

Bent u binnen uw organisatie bij noodsituaties verantwoordelijk voor transport van deze personen, bijv. carapatiënten, zwangere vrouwen, gehandicapten of personen met blessures, dan hebben wij de oplossing voor u!WORLDWIDE_nlDe EVAC+CHAIR voor optimale veiligheid:

  • Onmisbaar bij personentransport over trappen:
  • Binnen enkele seconden gebruiksklaar;
  • Door één persoon te bedienen;
  • Te gebruiken bij Brandalarm, Bomalarm, Rookalarm, etc.
  • Géén blokkade van de noodtrap: u loopt met andere valide personen zonder oponthoud de trap af;
  • Past in elk veiligheidsplan.

Evac+Chair is de evacuatiestoel voor evacuatie van personen in geval van nood, bekend als een vernuftig evacuatiehulpmiddel voor het afdalen via de trap. Gemakkelijke bediening, waardoor één persoon in geval van nood een andere persoon kan evacueren.
Dit is mogelijk door het ingenieuze ontwerp van tractie-glijriemen die in verhouding tot het gewicht van de passagier voor een beheerste afdaling over de treden van de trap kunnen zorgen.

Zwaar tillen is niet noodzakelijk:
Naast de invulling van de zorgplicht zijn er meer redenen om tot aanschaf van Evac+Chairs over te  gaan, er wordt dan ook voldaan aan bepaalde eisen uit:

  • Arbowet,
  • Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
  • Eisen in de gebruiksvergunning en/of Bouwverordening

Strategische plaatsing van Evac+Chair, gecombineerd met instructie en ontruimingsoefeningen, draagt bij aan een verantwoorde invulling van het Arbo-beleid.

300h

300fs-nl-met-voetensteun

600h

700h

Accessories-Dut